Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί πολύ σημαντική διαδικασία για κάθε επιχείρηση.   Είτε κατά τη διαδικασία της επιλογής προσωπικού (στελέχωσης), είτε περιοδικά για όλους τους εργαζομένους της.   Και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται γνώσεις και στρατηγική που θα είναι σύμφωνη με την κουλτούρα και τον χαρακτήρα της κάθε επιχείρησης.   Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού διαθέτοντας εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία μπορούν να παρέχουν άμεσα λύσεις σε κάθε επιχείρηση στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα