Ανθρώπινο δυναμικό

Αν είστε εργοδότης και επιθυμείτε να αξιολογήσετε ανθρώπινο δυναμικό για τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες για θέσεις εργασίας αυτό μπορεί να υλοποιηθεί  άμεσα από τη Randstad.   Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας καθημερινά αξιολογούν υποψήφιους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις για διαφορετικές εταιρείες και θέσεις εργασίας. Μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία από την τοπική αγορά και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει η Randstad στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.   Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε μπορείτε να βρείτε στο http://www.randstad.gr. Επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στην Αθήνα (2106770523) και τη Θεσσαλονίκη (2310414731).  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα