Ανθρώπινο δυναμικό

Εφόσον ένας εργοδότης αποφασίσει να αναζητήσει ανθρώπινο δυναμικό, τότε αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά έτσι ώστε σύντομα να μπορεί να προσφέρει  στα αποτελέσματα και στους στόχους.   Αυτό σημαίνει ότι τόσο το τμήμα hr, όσο και τα στελέχη που θα υλοποιήσουν την διαδικασία, καθώς επίσης και οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού που πιθανόν να κληθούν να βοηθήσουν, θα χρειαστεί να υπάρχει μια ακριβής απεικόνιση σχετικά νμε τις απαιτήσεις για την   θέση εργασίας, το περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα εργαστεί ο κατάλληλος υποψήφιος, τα μέλη της ομάδας με τα οποία θα συνεργαστεί , καθώς και τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν.   Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα, για να προκύψει ο κατάλληλος  συνδυασμός μεταξύ του υποψήφιου για εργασία και του εργοδότη.   Η Randstad με μακροχρόνια παρουσία στην αγορά εργασίας μπορεί να προσφέρει λύσεις στην επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, και να εξασφαλίσετε για κάθε εργοδότη ότι θα επιλέξει τα καλύτερα στελέχη της αγοράς.   Επικοινωνήστε με την Randstad Hellas στο 2106770523 για την Αθήνα και στο 2310414731 για την Θεσσαλονίκη.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα