Ανθρώπινο δυναμικό

Κάποιοι εργοδότες για τους οποίους προκύπτουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες μέχρι να φτάσουν στην τελική επιλογή των καταλληλότερων.   Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του ότι δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για εργασία ή γιατί δεν γνωρίζουν τις λύσεις που προσφέρονται μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες είναι διαθέσιμες από τις εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων.   Η Randstad Hellas κατέχοντας πολύχρονη εμπειρία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις για τις ανάγκες των εργοδοτών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.randstad.gr η επικοινωνήστε στο 2106770523.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα