Ανθρώπινο δυναμικό

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητα, ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναθέτουν τις διαδικασίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα εξειδικευμένο στέλεχος ή διαμορφώνουν ένα αντίστοιχο τμήμα.   Αυτό δείχνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί προτεραιότητα και μέρος της συνολικής στρατηγικής που έχουν οι εργοδότες για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.   Σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες επιλογές για το ανθρώπινο δυναμικό οι εργοδότες καλύπτουν τις ανάγκες τους και με λύσεις που προσφέρονται από εταιρείες συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Ενημερωθείτε για τις λύσεις που προσφέρει η Randstad στο www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα