Ανθρώπινο δυναμικό

Γιατί η επιλογή και αξιολόγηση για το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένα στελέχη σε μια εταιρείας;   Η επιλογή και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για μια εταιρεία. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιλεχθεί θα πρέπει να ταιριάζει τόσο με την κουλτούρα και τις απαιτήσεις τις εταιρείας, όσο και με τον προϊστάμενο, αλλά  και το τμήμα στο οποίο θα εργαστεί . Διαφορετικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιλεχθεί δεν θα μπορέσει να προσφέρει άμεσα αξία και να συντελέσει στα αποτελέσματα και τους στόχους που έχουν τεθεί.   Για τους παραπάνω λόγους οι εργοδότες και καθώς δεν έχουν περιθώρια για λανθασμένες επιλογές αναθέτουν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού  στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε έμπειρα στελέχη που έχον διαχειριστεί την συγκεκριμένη διαδικασία ή σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Μέσα από τον παραπάνω συνδυασμό μπορούν να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες επιλογές στελέχωσης.   Αν επιθυμείτε να βρείτε ανθρώπινο δυναμικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρεται επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα