Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιλέξει ένας εργοδότης για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί μέσα από τις σχετικές διαδικασίες για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.   Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες επιθυμούν να εξασφαλίζουν ότι θα καταλήξουν στα κατάλληλα στελέχη τα οποία θα προσφέρουν άμεσα αξία και αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα θα αποφύγουν λανθασμένες προσλήψεις οι οποίες θα επιφέρουν μια επανάληψη της διαδικασίας.   Για τον λόγο αυτό σε αρκετές περιπτώσεις η αναζήτηση για το ανθρώπινο δυναμικό υλοποιείται και από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι η Randstad.   Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Randstad στους εργοδότες  επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα