Ανθρώπινο δυναμικό

Η κινητήρια δύναμη για κάθε εταιρία αποτελεί τo ανθρώπινο δυναμικό της στο οποίο βασίζεται η επίτευξη των στόχων, των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και οι επιτυχίες, οι διακρίσεις αλλά και ή ανάπτυξη.

Για τον λόγο αυτό η επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας η οποία απαιτεί μεθοδικότητα και προγραμματισμό. Διαφορετικά ένας οργανισμός εφόσον δεν επιλέξει τα κατάλληλα στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, τότε δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και πιθανόν να χρειαστεί να προβεί σε αντικατάσταση προσωπικού η οποία θα έχει κόστος σε χρόνο και χρήμα.

Για την επιλογή και εύρεση ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από ένα εργοδότη:

1.  Με ποιο τρόπο θα γίνει η διαδικασία επιλογής προσωπικού; 2.  Ποιο στέλεχος θα αναλάβει την επιλογή προσωπικού; 3.  Με ποιο τρόπο θα πιστοποιηθούν οι εμπειρία, οι ικανότητες, και τα επιτεύγματα ενός υποψηφίου; 4.  Με ποιο τρόπο θα γίνει άμεσα η προσέλκυση τα καλύτερων και διαθέσιμων στελεχών στην αγορά;

Aν θέλετε να βρείτε σήμερα ένα συνεργάτη για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να δώσει άμεσα απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr η επικοινωνήστε με την Randstad στο 2106770523.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα