Ανθρώπινο δυναμικό

Το Ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κινητήριος μηχανισμός κάθε επιχείρησης που θέλει να πετύχει στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Στην Ελλάδα υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εκείνες που οι αποφάσεις για την εύρεση, αξιολόγηση  και επιλογή προσωπικού λαμβάνονται από το top management ή κάποιο τμήμα όπως το λογιστήριο το οποίο ασχολείται με τα θέματα της μισθοδοσίας  ή τις προσλήψεις νέου προσωπικού.

Όπως και να είναι οργανωμένη μία επιχείρηση το σίγουρο είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό που την απαρτίζει είναι εκείνο που θα κάνει την διαφορά και εκείνο που θα τον οδηγήσει στην επιτυχία.

Είναι σημαντικό λοιπόν για τους εργοδότες να γνωρίζουν τις λύσεις που υπάρχουν για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τις εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού που έχουν την άδεια να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες .

Στην Randstad είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την μόνιμη απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες – hr solutions που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα outplacement και το coaching  αλλά και τις υπηρεσίες in house .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106770523 για τα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα,  με το 2310414731 για την Θεσσαλονίκη αλλά και να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα