Ανθρώπινο Δυναμικό

Διατήρηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια των εργαζομένων για την εργασία έχουν αλλάξει σημαντικά και οι αποχωρήσεις από τους εργοδότες πλέον γίνονται με διαφορετική λογική σε σχέση με το παρελθόν όπου ένας εργαζόμενος θα μπορούσε μέχρι την συνταξιοδότηση του να μείνει στον ίδιο οργανισμό.

Ανάμεσα λοιπόν στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες είναι και η διατήρηση του Ανθρώπινου δυναμικού τους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος, σύμφωνα με έρευνες, είναι οι διευκολύνσεις που μπορούν να προσφερθούν από τις εταιρίες, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και προσωπική ζωή. Αυτές οι διευκολύνσεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη φύση της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και αυξάνουν το ποσοστό της εργασιακής ικανοποίησης.

Ένα τέτοιο παράδειγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα σε προσωπική και εργασιακή ζωή, και θα μπορούσαν να παρέχουν οι εργοδότες στο ανθρώπινο δυναμικό τους είναι η ευκαιρία για ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η ημιαπασχόληση, η μερική απασχόληση, η μορφή του job sharing.

Για να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει, εφόσον προτιμηθεί η λύση των εναλακτικών μορφών εργασίας, η διαδικασία να γίνει κατόπιν οργάνωσης και να καλύπτει τόσο τις ανάγκες του εργοδότη όσο και τις ανάγκες του εργαζόμενου.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα