Ανθρώπινο δυναμικό - Randstad

Αν είστε εργοδότης και επιθυμείτε να αξιολογήσετε ανθρώπινο δυναμικό για τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες, αυτές μπορούν να καλυφθούν  άμεσα από τη Randstad.   Οι σύμβουλοι hr διαθέτοντας εξειδίκευση και εμπειρία από την διαχείριση διαφορετικών έργων στελέχωσης,   καθημερινά αξιολογούν υποψήφιους και δημιουργούν μια βάση με ταλαντούχους υποψηφίους, ικανούς   να καλύψουν τις απαιτήσεις για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας . Η πολυετής εμπειρία στην τοπική αγορά, αλλά και η επιτυχημένη μεθοδολογία που παρέχει η Randstad για περισσότερα από 50 χρόνια στην αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί εγγύηση για την κάλυψη των αναγκών κάθε εργοδότη.   Επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στην Αθήνα (2106770523) και τη Θεσσαλονίκη (2310414731). Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στο http://www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα