Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας δεν έχει πάντα θετικό αποτέλεσμα και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που αυτό το διάστημα δεν είναι στα ίδια επίπεδα με παλιότερα.   Κάποιοι υποψήφιοι για εργασία θα χάσουν κάποιες πιθανές ευκαιρίες για απασχόληση γιατί δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα (έλλειψη ανανεωμένου βιογραφικού, ελλιπής ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας) ή επειδή θεωρούν δεδομένο ότι λόγω της εργασιακής εμπειρίας που διαθέτουν θα προκύψει σίγουρα κάποια συνέντευξη για επιλογή προσωπικού.   Καθώς όμως ο ανταγωνισμός για τις θέσεις απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλός, τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ενώ η δραστηριότητα και η οργάνωση που απαιτείται θα πρέπει να είναι πάντα να σε πρώτη προτεραιότητα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα