Αναζήτηση εργασίας

  Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας δεν βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το πρόσφατο παρελθόν και οι εργοδότες παρουσιάζονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υπάρχουν ακόμα υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αναζήτηση εργασίας.   Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό από το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις συναντά κανείς υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν γνώση των εταιρειών εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού, συνεχίζουν να στέλνουν χειρόγραφα το βιογραφικό τους, ενώ δεν έχουν καμία εξοικείωση με τις νέες μορφές αναζήτηση εργασίας στο internet, αλλά και την επαγγελματική δικτύωση μέσα από τα social media.   Τα παραπάνω μπορεί να  φαίνονται υπερβολικά, παρόλα αυτά ως σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού ερχόμαστε σε επαφή και με εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν την αναζήτηση εργασίας με αυτό τον τρόπο.   Για να κάνετε αίτηση στις νέες θέσεις εργασίας καταχωρήστε το βιογραφικό σας στο www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα