Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί  μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να έχει προκλήσεις, αλλά και παγίδες οι οποίες τελικά θα δυσκολέψουν τους υποψήφιους για

εργασία να βρουν την δουλεία που επιθυμούν.

Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι οι απαιτήσεις που αναγράφονται στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα διάφορα μέσα στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Όταν για παράδειγμα ένας εργοδότης έχει καταγράψει σε μια αγγελία εργασίας συγκεκριμένη επιθυμητή προϋπηρεσία αυτή είναι μια πληροφορία που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Ακόμα και αν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στο βιογραφικό είναι κοντά στις απαιτήσεις, αν δεν  έχετε ακριβώς αυτό που θέλει ιδανικά ο εργοδότης τότε είναι πιθανόν να μην αξιολογηθεί θετικά το βιογραφικό σας.

Για να λάβετε μην εικόνα στις απαιτήσεις των εργοδοτών δείτε τις πρόσφατες αγγελίες για εργασία στο http://www.randstad.gr 

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα