Αναζήτηση εργασίας

Πολύ συχνά κατά την αναζήτηση εργασίας γίνεται αναφορά για θέσεις εργασίας οι οποίες δεν δημοσιεύονται από τους εργοδότες, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλιότερα άρθρα για την αναζήτηση εργασίας οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να μέσα από το πλάνο που θα διαμορφώσουν να κάνουν μια συστηματική και μεθοδική προσπάθεια. Σε αυτήν θα πρέπει να προστεθεί και η ενεργοποίηση ενός δικτύου επαφών οι οποίες θα ενημερωθούν από εσάς για τις θέσεις εργασίας που αναζητάτε αυτό το διάστημα, καθώς και την πιθανότητα να σας συστήσουν σε άλλα στελέχη που πιθανόν να ενημερωθούν μελλοντικά για θέσεις εργασίας που δεν θα ανακοινωθούν στις υπόλοιπη αγορά.

Η διαμόρφωση του δικτύου των επαφών μπορεί να γίνει με προσωπικές επαφές και συναντήσεις αλλά και με τη χρήση των social media που έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Για να ξεκινήσετε την διαμόρφωση του ηλεκτρονικού σας δικτύου επαφών συνδεθείτε με το group της Randstad στο LinkedIn.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα