Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας αυτό το διάστημα είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από σημαντικό ανταγωνισμό αλλά και ιδιαιτερότητες. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια και να διαχειριστούν ανάλογα όλες τις επιλογές που διαθέτουν για να πετύχουν την επόμενη εργασία τους.

Αυτό σημαίνει ότι από τι μία μεριά θα πρέπει να ακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να δημοσιεύουν τις αγγελίες τους για τις νέες θέσεις εργασίας. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα παραδοσιακά μέσα όπου μπορεί κανείς να βρει ευκαιρίες απασχόλησης που πιθανόν να μην δημοσιεύονται αλλού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αγγελίες που πετύχαμε σε γνωστή οικονομική εφημερίδα για διάφορες διοικητικές θέσεις από εταιρείες στον κλάδο της ναυτιλίας. Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας από μια σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν ήταν κάπου αλλού διαθέσιμες.

Αν θέλετε να οργανώσετε καλύτερα την αναζήτηση σας συμβουλευθείτε τα σχετικά άρθρα που θα βρείτε δημοσιευμένα στο http://www.randstad.gr/blog.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα