Αναζήτηση εργασίας

    Σήμερα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα για την αναζήτηση εργασίας, όποτε θα πρέπει να δούμε τι έχουμε ήδη κάνει και ποια είναι τα αποτελέσματα μας μέχρι τώρα. Για να κάνουμε όμως μια τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει προηγούμενος να έχουμε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο να καταγράφουμε την δραστηριότητα μας για τις θέσεις εργασίας που κάναμε αίτηση, τους εργοδότες, τις συνεντεύξεις εργασίας που πήραμε μέρος και τα αποτελέσματα που περιμένουμε.   Η μεθοδικότητα και η οργάνωση στην αναζήτηση εργασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου και την σωστή διαχείριση του χρόνου. Σκεφθείτε το χρόνο που χάσετε και την επαγγελματική εικόνα που θα δείξετε αν στείλετε ξανά το βιογραφικό σας στην ίδια αγγελία εργασίας.   Καταχωρήστε το βιογραφικό σας σήμερα στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στο site της Randstad.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα