Αναζήτηση εργασίας

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

Προκειμένου να βρούμε δουλειά χρειάζεται να αλληλεπιδράσουμε με ανθρώπους. Είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι το δίκτυο επαφών μας που θα μας βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας, είτε αυτοί είναι οι σύμβουλοι hr στους οποίους θα απευθυνθούμε για την πρόσληψή μας.

Πέρα, όμως, από τη λεκτική επικοινωνία, ως υποψήφιοι στην αγορά εργασίας χρησιμοποιούμε και τη γλώσσα του σώματος σε κάθε μας επαφή με ανθρώπους. Όσον αφορά την επικοινωνία μέσω της γλώσσας του σώματος (μη λεκτική επικοινωνία), περιλαμβάνεται ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις των χεριών και των ποδιών.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό, πέρα από το τι λέμε, να προσέχουμε τη στάση του σώματός μας και τις εκφράσεις μας, προκειμένου να μεταδίδουμε τα μηνύματα που έχουμε σκοπό να μεταδώσουμε και όχι κάτι άλλο. Να είμαστε, δηλαδή, συνεπείς προς τα λεγόμενά μας και με τη συμπεριφορά μας. Γιατί είναι σύνηθες, εάν έρχονται σε σύγκρουση τα λεγόμενα με τα σωματικά σημάδια, να θεωρούνται πιο ειλικρινή τα δεύτερα, από τη στιγμή που ελέγχονται δυσκολότερα από το άτομο.

Η αναζήτηση εργασίας ξεκινάει στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα