Αναζήτηση για Δουλειά

Η αναζήτηση για δουλειά μπορεί να προκύψει και για κάποιος που ήδη εργάζονται κάτι το οποίο ίσως απαιτεί μια μεγαλύτερη μεθοδικότητα και οργάνωση.   Από την στιγμή λοιπόν που η συγκριμένη απόφαση θα είναι οριστική το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η ανανέωση του βιογραφικού και τις συνοδευτικής επιστολής με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.   Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δραστηριότητα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδυαστεί ή να γίνει ταυτόχρονα με την τρέχουσα εργασία.   Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα γίνονται οι αιτήσεις στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, αλλά και διαθεσιμότητα στην περίπτωση που προκύψει κάποια συνέντευξη για επιλογή προσωπικού.   Ενημερωθείτε για τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad Hellas στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα