Αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας προκύπτουν μεταβολές που επηρεάζουν την δραστηριότητα των εργοδοτών, των εργαζόμενων και όσων βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.   Η πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις, τις προοπτικές και τις εξελίξεις αποτυπώνονται  σε έρευνες και δημοσιεύσεις που μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμες από διαφορετικούς ους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σχετικά με την απασχόληση.   Η Randstad εκπληρώνοντας την αποστολή της στο να διαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας, πραγματοποιεί διαφορετικές έρευνες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο τις οποίες και δημοσιεύει για να στηρίξει όσους  σχετίζονται με την αγορά εργασίας.   Σε αυτά τα πλαίσια η Randstad Hellas δημιούργησε μια νέα σελίδα στην οποία συγκέντρωσε όλες τις διαθέσιμες έρευνες και μπορεί κανείς να βρει στο /η_Randstad/research_reports/research_reports.htm.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα