Αγορά εργασίας

H αγορά εργασίας αποτελεί το βαρόμετρο για την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη για πολλές χώρες ανά τον κόσμο.   Αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους εργοδότες,  τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους για εργασία οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν το πώς θα διαμορφωθεί η καθημερινή τους δραστηριότητα.   Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες για την αγορά εργασίας και τις τάσεις που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους.   Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες (έρευνες, αναλύσεις κλπ) σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο δημοσιεύονται από διαφορετικούς φορείς όπως είναι τα πανεπιστήμια αλλά και οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Για να δείτε τις έρευνες Workmonitor που έχουν δημοσιευθεί από την Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα