Αγορά εργασίας

Οι έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας αποτελούν πάντα χρήσιμο εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση.   Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η έρευνα Workmonitor την οποία πραγματοποιεί η Randstad στην Ελλάδα αλλά και σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.  Η έρευνα πραγματοποιείται τέσσερεις φορές κάθε χρόνο και προσπαθεί να αναδείξει τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά μέσα από μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες εντοπίζουν την κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση των εργαζομένων ανά τρίμηνο.   Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Workminotor η οποία παρουσιάστηκε για το γ’ τρίμηνο του 2012 οι Έλληνες εργαζόμενοι  σε ποσοστό 69%  πιστεύουν ότι διαθέτουν πολύ περισσότερα προσόντα από τις απαιτήσεις για τις θέσεις στις οποίες εργάζονται . Ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το μέσο όρο των αποτελεσμάτων σε διεθνές επίπεδο.   Στο www.randstad.gr μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της έρευνας Workmnitor για την Ελλάδα.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα