Αγορά εργασίας

Η ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας μέσα από τον τύπο, τα περιοδικά, το ιντερνέτ αλλά και τα social media είναι πιθανόν να παίξει σημαντικό ρόλο κατά την αναζήτηση εργασίας, αλλά και για την να διαμόρφωση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί.

Έχοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται στην αγορά, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κινητοποιηθούν πιο ενεργά και στοχευόμενα, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις των εργοδοτών, αλλά και τους κλάδους στους οποίους θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Αναλύοντας σωστά τα μηνύματα και διαμορφώνοντας κατάλληλα το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή ώστε υπάρχει σύμπνοια με τις απαιτήσεις τις αγοράς και των εργοδοτών είναι πιθανόν να προκύψει η επιθυμητή θετική αξιολόγηση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αγορά εργασίας μέσα από τις έρευνα Workmonitor η οποία δημοσιεύεται από την Randstad και καταγραφεί τις τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα