Αγορά εργασίας

Η γνώση τόσο για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, όσο και για τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση στην οικονομία είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για όσους βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας.

Εκτός από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αλλά και τις έρευνες σχετικά με την αγορά εργασίας αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να βρεθούν τόσο στο internet, όσο και στα παραδοσιακά μέσα.

Εφόσον υπάρχει έγκυρη ενημέρωση και κατανόηση των διαθέσιμων πληροφοριών τότε το πλάνο για την εύρεση εργασίας μπορεί να καταστρωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εργοδοτών για ανθρώπινο δυναμικό την τρέχουσα περίοδο.

Ενημερωθείτε για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα μέσα από την έρευνα Workmonitor η οποία διεξάγεται τέσσερεις φορές τον χρόνο από την Randstad

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα