Αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας η δραστηριότητα και η ανάπτυξη της αποτελούν κεντρικό θέμα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υποψήφιους για εργασία.

Οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε διαφορετική χρονική περίοδο είναι ικανές να καθορήσουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας για ένα κλάδο ακόμα και μια ολόκληρη χώρα.

Συνεπώς η σωστή πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγοράς εργασίας κρίνεται απαραίτητη, είτε για ένα εργαζόμενο που βρίσκεται στην αναζήτηση εργασίας,  είτε για ένα εργοδότη που θέλει να επιτύχει τους στόχους του.

Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και σημείο αναφοράς στην περίπτωση που πρέπει να γίνει η προσαρμογή στις οποίες νέες απαιτήσεις και ανάγκες.

Ενημερωθείτε για τις τάσεις στην αγορά εργασίας μέσα από την έρευνα  Workmonιtor την Randstad η οποίες 4 φορές το χρόνο διεξάγεται σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα