Αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείo για την κατάσταση της οικονομίας και το επίπεδο ανάπτυξης.

Σίγουρα οι δείκτες πρέπει να ερμηνεύονται και κατανοούνται από όσους βρίσκονται αυτό το διάστημα σε αναζήτηση εργασίας, αλλά δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την προσπάθεια και την δραστηριότητα που απαιτείται για την εύρεση εργασίας.

Ακόμα και σε διαστήματα που στην αγορά εργασίας σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μπορούν να καλύψουν όλους τους κλάδους, οι διαδικασίες αξιολόγησης για τους εργοδότες δεν μεταβάλλονται, ούτε αυτόματα γίνονται πιο εύκολές για όσους αναζητούν απασχόληση.

Συνεπώς το πλάνο και προσπάθεια που θα χρειαστεί πρέπει να παραμείνει σταθερή και στοχευμένη έτσι  ώστε εφόσον προκύψει η όποια ευκαιρία για εργασία να υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ανταπόκριση.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα