Αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας δραστηριοποιούνται αρκετοί εργοδότες που προσφέρουν  θέσεις εργασίας για διαφορετικές ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εύρεση και επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ενός εργοδότη, αλλά μπορεί να ανατεθεί και σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού που θα υλοποιήσουν όλη την διαδικασία αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με το ίδιο τρόπο και επαγγελματισμό την διαδικασία αξιολόγησης και να προσπαθήσουν να πείσουν για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλεχθούν για την θέση απασχόλησης που διεκδικούν.

Βρείτε τις πρόσφατες θέσεις εργασίας από την Randstad στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα