Αγορά εργασίας

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά  εργασίας τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσει και προσαρμοστεί σε αρκετές αλλαγές και δυνατές προκλήσεις.

Πέρα από την θετική σκέψη και την ευελιξία αυτό που πιθανόν κάνει την διαφορά για τους εργοδότες έχει να κάνει με την οργάνωση και τις επιλογές που γίνονται σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην προσπάθεια αυτή οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που χειρίζονται μπορούν να προσφέρουν άμεσα λύσεις στα θέματα προσωπικού.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας  (2106770523 Αθήνα – 2310414731 Θεσσαλονίκη) η βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα