Αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας με το πέρασμα του χρόνου κάποιες θέσεις εργασίας και ειδικότητες θα πάψουν να υφίστανται, είτε λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, είτε λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη από όσους βρίσκονται ήδη σε εργασία,  αλλά και για όσους κάνουν αναζήτηση εργασίας αυτό το διάστημα.

Ένας τρόπος για να μπορείτε να λαμβάνετε επαρκή πληροφόρηση για τη αγορά εργασίας είναι από τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται, από τις έρευνες για την εργασία, αλλά και από συζητήσεις που οργανώνονται στα διάφορα social media.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα