Αγγελίες εργασίας

Οι υποψήφιοι για εργασία που αναζητούν την επόμενη ευκαιρία απασχόλησης τους θα πρέπει αρχικά να εξασφαλίσουν ότι θα βρουν τις διαθέσιμες αγγελίες εργασίας οι οποίες καλύπτουν την εμπειρία και τις ικανότητες τους που διαθέτουν.

Η Randstad Hellas παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε διαφορετικούς εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους και υλοποιεί για αυτούς την διαδικασία για την  εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού. Για τον λόγο αυτό τόσο στο www.randstad.gr, όσο και στα διάφορα job portals δημοσιεύει αγγελίες εργασίας για τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση από τον υπολογιστή του.

Αυτή την περίοδο θα βρείτε δημοσιευμένες αγγελίες εργασίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών, Επαγγέλματα υγείας, Λογιστική, Πληροφορική, Πωλήσεις, Τραπεζικές Εργασίες κλπ.

Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατήστε στο μενού εύρεση εργασίας στο site της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα