Αγγελίες εργασίας

Πολλοί υποψήφιοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία γιατί δεν μπορούν να εντοπίσουν τις αγγελίες εργασίας που  επιθυμούν. Ακόμα και σε περιόδους  όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι  όπως αυτές που συναντάμε αυτό το διάστημα είναι πιθανόν σε κάποιους κλάδους να μην δημιουργείται ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας.

Αυτό δεν  σημαίνει όμως ότι η παραγωγική διαδικασία στην αγορά εργασίας θα σταματήσει και οι εργοδότες δεν θα προσπαθήσουν να αναπτυχθούν ή να εκπληρώσουν  τους στόχους τους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία, θα χρειαστεί να ενημερώνονται για τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς (έρευνες, άρθρα κλπ) και να καταστρώσουν ανάλογα το πλάνο τους.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αλλαγής σχετικά με νέες  ανάγκες στην αγορά εργασίας   έχει να κάνει με την ανάπτυξη του κλάδου της ενέργειας  και τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από εργοδότες οι οποίοι καλούνται επίσης να λειτουργήσουν στις ίδιες συνθήκες της αγοράς.

Συνεπώς οι συνθήκες  της αγοράς δεν θα πρέπει απαραίτητα να επηρεάζουν αρνητικά όσους αναζητούν δουλειά, αλλά μπορούν επίσης να λειτουργήσει και ως η αφορμή για εξετάσουμε καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα