Αγγελίες εργασίας-Randstad

Οι αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται από τη Randstad, τόσο στο www.randstad.gr , όσο και στα διάφορα μέσα αφορούν θέσεις εργασίας για εργοδότες οι οποίοι έχουν αναθέσει την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού στα στελέχη της Randstad.

Οι υποψήφιου που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας θα πρέπει να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους και να κάνουν αίτηση σε αυτές που επιθυμούν.

Στην περίπτωση που προκύψει κάποια συνέντευξη επιλογής με τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και προετοιμασία από ότι θα επιλέγατε για κάποιο άλλο εργοδότη.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αξιολόγησης της Randstad επικοινωνήστε με το 210 6770523.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα