Μια εταιρία που επιθυμεί να κάνει εξειδικευμένη στελέχωση για την κάλυψη των αναγκών της σε προσωπικό θα πρέπει να έχει διαμορφώσει κάποια σχετική στρατηγική για να καταφέρει να προσελκύσει τα καλύτερα, ικανότερα και διαθέσιμα στελέχη από την αγορά εργασίας.

Ανάλογα με τη  φάση δραστηριότητας μιας εταιρίας (έναρξη, ανάπτυξη, ωρίμανση) η στρατηγική που θα ακολουθήσει μια εταιρία για εύρεση και επιλογή προσωπικού μπορεί να είναι διαφορετική καθώς υπάρχουν ξεχωριστοί στόχοι και αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Παράλληλα τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού που θα αναλάβουν την στελέχωση ή η συμβουλευτική εταιρία ανθρώπινου δυναμικού που θα επιλεχθεί θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, καθώς και τι απαιτήσεις υπάρχουν από τα στελέχη που θα επιλεχθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Αν επιθυμείτε να έχετε τα καλυτέρα αποτελέσματα από την εξειδικευμένη στελέχωση επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στο +30 216 6001312 (Αθήνα) ή στο +30 231 0414731 (Θεσσαλονίκη) ή συμβουλευτείτε για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα μας.