Η  εξειδικευμένη στελέχωση είναι η υπηρεσία που προσφέρεται από τους συμβούλους hr στην ομάδα professionals της Randstad και ασχολείται με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών για θέσεις εργασίας  μεσαίου, ανωτέρου και διευθυντικού επιπέδου.

Οι σύμβουλοι hr της Randstad έχοντας εξειδικευτεί σε αυτό τον τομέα, αλλά και  γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς μπορούν να κάνουν την καλύτερη επιλογή στελεχών, για να βοηθήσουν μια εταιρία να αναπτυχθεί και να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις.

Οι αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να λαμβάνονται με στρατηγική και πλάνο, έτσι ώστε μιας εταιρία να επιλέγει τα κατάλληλα στελέχη που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την επιτυχία της. Οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που τίποτα δεν θα πρέπει να είναι τυχαίο. Πόσο μάλλον για την εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού όπου εξειδικευμένοι σύμβουλου hr μπορούν να εξασφαλίσουν την καλύτερη επιλογή στελέχωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6770523 για την Αθήνα, 2310 414728 για την Θεσσαλονίκη ή εναλλακτικά στο http://www.randstad.gr για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας.