Ο ρόλος ενός manager στον εργασιακό χώρο, είναι να καταφέρει να επιτύχει τους οργανωσιακούς στόχους μέσω των εργαζομένων. Για να γίνει αυτό, ο manager θα πρέπει να μπορεί να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους.

Αυτό όμως ακούγεται ευκολότερο από ότι είναι. Η κινητοποίηση είναι ένα δύσκολο στην εφαρμογή έργο, το οποίο σχετίζεται με διάφορες πλευρές της εργασιακής ζωής.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες πάνω στο αντικείμενο, η έννοια της κινητοποίησης δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και εφαρμοστεί στους οργανισμούς. Αυτό ίσως οφείλεται στην δυσκολία κατανόησης της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, κάτι που είναι προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική εφαρμογή της κινητοποίησης.

Εκτός από τα προφανή οφέλη και την ηθική αξία της αντιμετώπισης των εργαζομένων με σεβασμό και αξιοπρέπεια, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι κινητοποιούμενοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο παραγωγικοί και δημιουργικοί.

Η Κινητοποίηση το κλειδί για την βελτίωση της απόδοσης

Τα άτομα πραγματοποιούν τα πράγματα που θέλουν ή αυτά στα οποία τα οδηγούν εξωτερικά ερεθίσματα. Αν λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν έχουν από μόνοι τους κίνητρα για τον εαυτό τους, μπορεί ένα άλλο άτομο να τους κάνει να αποκτήσουν. Η κινητοποίηση είναι μια δεξιότητα που μπορεί και πρέπει να μαθευτεί, απαραίτητη για κάθε οργανισμό που θέλει να επιβιώσει και να πετύχει.

Η απόδοση στην εργασία, σαν λειτουργία, θεωρείται άθροισμα της ικανότητας και των κινήτρων. Η ικανότητα εξαρτάται από την μόρφωση, την εμπειρία και την εκπαίδευση και η βελτίωσή της είναι αργή και χρονοβόρα διαδικασία. Αντιθέτως η κινητοποίηση μπορεί να βελτιωθεί σύντομα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, αλλά θα αναφέρουμε εδώ επτά ευρέως εφαρμοζόμενες στρατηγικές για κινητοποίηση.

  • Θετικές ενισχύσεις
  • Ορθή χρήση ποινών
  • Δίκαιη συμπεριφορά
  • Ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων
  • Οι στόχοι να είναι σχετικοί με την εργασία
  • Αμοιβές για την ενισχυμένη απόδοση

Αυτά αποτελούν βασικούς τρόπους, αλλά η τελική εφαρμογή θα διαφέρει φυσικά ανάμεσα στις διαφορετικές εργασιακές καταστάσεις. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην πραγματική και την επιθυμητή κατάσταση ενός εργαζόμενου και ρόλος του manager είναι να την μειώσει. Η κινητοποίηση αποτελεί έναν τρόπο για να το πετύχει.

Επικοινωνήστε με την Randstad και ένας σύμβουλος μας θα σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε . Οι υποψήφιοι για εργασια μπορούν να δουν τις θέσεις εργασίας και να στείλουν το βιογραφικό τους.