Ικανοποίηση για την εργασία μας

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο για τους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, είναι να νιώθουν απογοήτευση από την εργασία τους, είτε σε παροδικό είτε σε πιο μόνιμο επίπεδο. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα απογοήτευσης στο ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας σε σχέση με την απασχόληση του;

Ένα αρχικό στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει αισθήματα απογοήτευσης αλλά και αδικίας είναι η έλλειψη διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και αξιοκρατικού συστήματος αμοιβών. Κάτι τέτοια δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εργασιακή απόδοση και στην αύξηση του turnover, ακόμα και σε εργαζόμενους που νιώθουν ικανοποιημένοι από το αντικείμενο εργασίας τους. Ένας άλλος παράγοντας, του οποίου δε θα πρέπει επίσης να αμεληθεί η σημασία, είναι το άγχος ενός εργαζομένου για το μέλλον της δουλειάς του. Το άγχος αυτό επιδεινώνεται και από την συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας.

Η εργασιακή απογοήτευση, πολλές φορές, μπορεί να προκύψει λόγω της απουσίας προκλήσεων, μέσα στα πλαίσια της δουλειάς, ή λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς τη Διοίκηση.

Τέλος, ένα υπερφορτωμένο εργασιακό πρόγραμμα μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συναισθήματα σε σχέση με την εργασία, αλλά, συνήθως, αυτά δεν κρατάνε πάρα πολύ, ειδικά αν το αντικείμενο απασχόλησης είναι ικανοποιητικό.