Οι υποψήφιοι για εργασία που βρίσκονται στην αγορά εργασίας σε αρκετές περιπτώσεις επιθυμούν να βρουν εργασία που θα συνδυάζει και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους.. Τέτοιες ανάγκες μπορεί να είναι οι οικονομικές, οι ψυχολογικές (αναγνώριση, εκτίμηση), οι επαγγελματικές (φιλοδοξίες, επαγγελματικοί στόχοι και σχέδια).

Πολλοί εργοδότες ρίχνουν περισσότερο βάρος στις οικονομικές ανάγκες και θεωρούν πως αν καλύπτονται αυτές, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Όμως συχνά η εργασιακή ικανοποίηση φαντάζει μακρινή υπόθεση με αυτήν την αντιμετώπιση.

Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι εταιρίες για να έχουν το ανθρώπινο δυναμικό απασχολούν ικανοποιημένο και παραγωγικό, είναι η προσπάθεια κάλυψης τόσο των ψυχολογικών όσο και των επαγγελματικών αναγκών των εργαζομένων.

Η ελευθερία ανέλιξης εντός της εταιρίας και η ανάπτυξη των γνώσεων μέσω σεμιναρίων και συνεχούς εκπαίδευσης, μπορούν να καλύψουν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες ενός εργαζόμενου. Τις ψυχολογικές, που πιθανόν να είναι θεωρητικά οι ευκολότερες στην κάλυψη, μπορούν να τις καλύψουν ο σεβασμός, οι έπαινοι και η αναγνώριση της προσπάθειας από τους συναδέλφους και τους προϊστάμενους, οι καλές σχέσεις στον χώρο εργασίας.

Φροντίστε, λοιπόν, τους εργαζόμενούς σας και δείτε την παραγωγικότητά τους στη δουλειά να αυξάνεται.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε και για το πώς θα βρείτε τα καλύτερα στελέχη !