Οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για να διασφαλίσουν τη θέση τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς αλλά και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Για την επίτευξη των σκοπών τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να δώσουν έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό τους καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί ένα στοιχείο καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση και ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μίας εταιρίας. Συνεπώς, η ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων και διατήρηση των ταλέντων έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ.

Ένα από τα συστήματα, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τις επιχειρήσεις, είναι η αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης. Αυτή η διαδικασία γενικότερα δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευχάριστη και εύκολη τόσο από τον αξιολογητή όσο και από τον αξιολογούμενο. Παρ ‘όλα αυτά μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη και για τους εργαζόμενους και για την εταιρίας, εφόσον γίνει με πρόγραμμα, συνέπεια και βασίζεται στην κουλτούρα της εταιρίας και στην σωστή ανάλυση της θέσης εργασίας.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, που εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις, μπορεί να ενδυναμώσει την αφοσίωση των εργαζομένων στη δουλειά τους και την εταιρία, να ενισχύσει την εργασιακή κινητοποίηση και να δώσει τη δυνατότητα στον εργοδότη να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητες και τα ταλέντα του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας του, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και περεταίρω ανάπτυξης και βελτίωσης.

Βρείτε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς και γνωρίστε τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad στο www.randstad.gr