Το στρες της εργασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Και ενώ το μισθολογικό πακέτο είναι σίγουρα ένα δεδομένο το οποίο μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί ακόμα απλοί τρόποι που μπορούν να ενισχύσουν το θετικό κλίμα στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρεία σας.

Ακόμα και αν οι καιροί δεν είναι οι ιδανικοί για τις επιχειρήσεις, είναι αναμφισβήτητο ότι το θετικό κλίμα στην εργασία και το ικανοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας, μπορούν να πάνε την εταιρεία σας μπροστά. Η παραγωγικότητα της ομάδας σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι παρακάτω ιδέες όμως μπορούν σίγουρα να την ενισχύσουν.

  • Δημιουργήστε ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

 

Είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους σας να επιτύχουν την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ή καριέρας. Δημιουργώντας ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας όπως για παράδειγμα με τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, βοηθάτε τους υπάλληλους σας να ζήσουν μια υγιή οικογενειακή και προσωπική ζωή και παράλληλα να αποδίδουν καλύτερα και να ενδυναμώνουν τη δέσμευση τους προς την εταιρεία σας.

 

  • Γίνετε το καλό παράδειγμα

 

Ειδικά αν διαθέτετε managerial θέση, θα πρέπει ήδη να γνωρίζετε ότι εσείς είστε το παράδειγμα για τους συναδέλφους σας. Managers οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι το stress που έχουν, όχι μόνο δεν μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους αλλά ακόμη χειρότερα τους δημιουργούν περισσότερο.

 

  • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία

 

Όταν αναφερόμαστε στο engagement μεταξύ των υπαλλήλων και των managers θα πρέπει να λάβουμε ως δεδομένο ότι αυτό προϋποθέτει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον εργαζόμενο για την εταιρεία στην οποία απασχολείται και το αντίστροφο. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό, η ανοιχτή επικοινωνία θα πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση. Το συνεπές και τακτικό positive feedback σε συνδυασμό με την έγκαιρη ενημέρωση των υπαλλήλων για θέματα που τους αφορούν μπορούν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στην εταιρεία σας.

 

  • Προσφέρετε εκπαιδευτικά σεμινάρια

 

Το stress του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας, μειώνετε σημαντικά όταν αυτό αποτελείται από καταρτισμένα στελέχη τα οποία γνωρίζουν καλά τη δουλειά τους. Η συνεχής εκπαίδευση είναι ένα benefit το οποίο μπορείτε να παρέχετε στους υπαλλήλους σας ώστε να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις δεξιότητες τους και να νιώθουν σιγουριά στην καθημερινή τους εργασία.

 

  • Διασκεδάστε

 

Η παραγωγική δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη. Ωστόσο, η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων σας είναι εξίσου σημαντική! Η επιβράβευση των υπαλλήλων σας με office parties, κοινωνικές εκδηλώσεις ή και days off από την εργασία μπορούν να ενώσουν την ομάδα σας και να δημιουργήσουν μια πολύ θετική ατμόσφαιρα στο γραφείο τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν στην απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.