Κάθε εργαζόμενος  καθημερινά εργάζεται για διαφορετικούς λόγους και γιατί λαμβάνει κάποιο αντάλλαγμα από αυτή την δραστηριότητα.  Αυτό που θα λάβει  ο κάθε εργαζόμενος επηρεάζει το ενδιαφέρον του για εργασία αλλά και την ποιότητα της ζωής του.

Κάποιοι εργάζονται από αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας τους, άλλοι επειδή ικανοποιούνται από τη επίτευξη στόχων, άλλοι γιατί επιθυμούν να δίνουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα , ενώ υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να καλύπτουν το χρόνο τους με μία δραστηριότητα που να έχει αξία και αποτέλεσμα.

Όποιος όμως και να είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος θέλει να εργάζεται , στο τέλος της ημέρας όλοι εργάζονται για βιοποριστικούς  λόγους, είτε αυτό λέγετε μισθός, αμοιβή, παροχές, bonus κλπ.  Για τον λόγο αυτό το κομμάτι της δίκαιης και της σωστής αμοιβής είναι πάντα ο θεμέλιος λίθος σε ότι μπορεί να αναζητά ένας εργαζόμενος.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό  για τους εργαζόμενους και αναφέρετε συχνά στα αποτελέσματα πολλών ερευνών, είναι η επιβράβευση και ή προσοχή που πρέπει να δίνουν οι προϊστάμενοι στην εργασία των υφισταμένων τους.

Ο έλεγχος στην διαχείριση της  καθημερινής εργασίας αλλά και η δυνατότητα να μπορεί να υπάρξει  συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων, αποτελεί ένα επίσης σημαντικό λόγο για το τι θέλουν οι εργαζόμενοι.

Η αίσθηση ότι δεν ανήκουμε απλά σε ένα σύνολο άλλα ότι αποτελούν  μέλος μιας ομάδας που έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχους έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επιδράσει  θετικά.

Τέλος, η δυνατότητα για ανάπτυξη και εκπαίδευση κατατάσσονται επίσης στους  σημαντικούς λόγους που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων στην εργασία.

Καθώς, σίγουρα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί ένας εργαζόμενος να επιζητά από το εργασιακό του περιβάλλον θα θέλαμε να μας πείτε την γνώμη σας.