Για την αναζήτηση προσωπικού οι εταιρίες θα πρέπει να εξετάζουν πάντα όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να εξασφαλίσουν την ποιότητα και το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν είναι εφικτή η διεξαγωγή της διαδικασίας από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, η ανάθεση σε συμβούλους  ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να δώσει επίσης μια άμεση λύση.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad, διαθέτοντας  γνώση από την τοπική αγορά, υποστήριξη, μεθοδολογία  και εμπειρία από την πολυεθνική της παρουσία και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του πελάτη, μπορούν να αποτελέσουν τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε εταιρία.

Με τις υπηρεσίες σχετικά με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού μπορούν να καλυφθούν η εξειδικευμένη στελέχωση (στελέχη μεσαίου επιπέδου, ανώτερου επιπέδου, διευθυντικά στελέχη), αλλά και ανάγκες για προσωρινή η μόνιμη απασχόληση. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement) και coaching, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών συνολικής διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523. Oι σύμβουλοι μας θα καταγράψουν τις απαιτήσεις και της προδιαγραφές σας και σύντομα θα έχουν μια λύση για εσάς. Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας στο Randstad Hellas