Το να βρούμε και να προσλάβουμε τους καλύτερους για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουμε δεν είναι πάντα μία εύκολη διαδικασία. Η εισροή νέων βιογραφικών, νέων ταλέντων και υποψήφιων για εργασία σε ένα οργανισμό όπου ο ρυθμός αποχωρήσεων (turnover) είναι ιδιαίτερα υψηλός , αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για οποιοδήποτε τμήμα HR ή για οποιονδήποτε υπεύθυνο προσλήψεων . Παρακάτω καταγράφονται μερικές σύντομες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν μια εταιρία που αντιμετωπίζει μια αντίστοιχη κατάσταση.

Ειλικρίνεια: Οι περισσότερη υποψήφιοι για εργασία θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα αν γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο προέκυψε η ανάγκη για την συγκεκριμένη θέση εργασίας . Ενημερώστε για τον λόγο αποχώρηση του προηγούμενου εργαζόμενου αλλά και το turnover . Συζητήστε κατά πόσο θα επηρέαζε την απόφαση του .

Μην δίνετε υποσχέσεις που δεν ισχύουν: Στην εικόνα ενός εξαιρετικού υποψήφιου για εργασία κάποιοι εργοδότες τείνουν να υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει είτε η ίδια η θέση εργασίας που προσφέρεται ή ο οργανισμός.

Ακούστε προσεκτικά τον υποψήφιο για εργασία: Δώστε προσοχή στο τι είναι σημαντικό για τον υποψήφιο και αν αυτό δεν μπορεί να προσφερθεί από εσάς, τότε καλύτερα να προετοιμαστούμε να συνεχίσουμε την αναζήτηση μας

Δείτε με ρεαλισμό τι λένε οι αριθμοί για το turnover: Αναλύστε τους αριθμούς και τους λόγους αποχώρησης του προσωπικού σας . Αποδεχθείτε ότι υπάρχουν εσωτερικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε σχετικά με την αποχώρηση του προσωπικού σας και μην ρίχνεται το φταίξιμο σε τρίτους παράγοντες όπως πχ η οικονομική κρίση.

Μήπως υπάρχουν λάθη στην διαδικασία εύρεσης προσωπικού: Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπεύθυνοι για τις προσλήψεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος υποψήφιος ταιριάζει στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. Επικοινωνήστε με τους εργαζόμενους και συζητήστε μαζί τους για το τι επιθυμούν για να βελτιωθεί η εργασίας τους.

Μήπως το turnover έχει γίνει μέρος της εταιρικής κουλτούρας: Μην αφήνετε την εταιρία σας να αποτελέσει ένα προσωρινό σταθμό για την καριέρα ενός εργαζομένου. Πιθανόν και κάποιες μικρές αλλαγές στην κουλτούρα και το περιβάλλον της εταιρίας να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα .

Μάθετε από τα λάθη και τις επιτυχίες. Αναλύστε τις τελευταίες προσλήψεις που έχετε κάνει και δείτε τους λόγους για τους οποίους κάποιος εργαζόμενος έμεινε η αποχώρησε. Δείτε τις αξιολογήσεις από τα interview που κάνατε και εντοπίστε κατά πόσο η επιλογή σας ήταν επιτυχημένη ή όχι.

Εντοπίστε εναλλακτικούς τρόπους εύρεσης προσωπικού: H Randstad μπορεί να αποτελέσει τον συνεργάτη σας σε θέματα εύρεσης προσωπικού και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ανθρώπινου δυναμικού.