Οι παροχές που αφορούν στην ευελιξία της εργασίας κατατάσσονται πάντοτε πολύ υψηλά στην έρευνα Employer Brand της Randstad. Οι εργαζόμενοι αναμένουν όλο και περισσότερη υποστήριξη από τους εργοδότες τους για να πετύχουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. H τηλεργασία, εάν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, ενθαρρύνει την αυτονομία και την ευελιξία, χαρακτηριστικά τα οποία ωφελούν την εταιρεία μακροπρόθεσμα.

Ο οδηγός αυτός σας παρέχει πρακτικές συμβουλές καλύτερης και αποτελεσματικότερης αλληλεπίδρασης με τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε.

Downloadable: οδηγός για την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων στο πλαίσιο της τηλεργασίας