Η ανάγκη πρόσληψης ατόμων που μπορούν να δουλέψουν σε μια ομάδα δεν είναι καινούρια. Πολλές εταιρείες, οι οποίες στηρίζονται συχνά σε ομάδες για να πετύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους, εξετάζουν την ικανότητα πιθανών υπαλλήλων να είναι ομαδικοί παίκτες. Δεδομένου του ρυθμού προόδου της τεχνολογίας και της επιθυμίας η τεχνολογία αυτή να ενσωματωθεί στη λειτουργία της εταιρείας, η ανάγκη εύρεσης ταλέντων με δυνατές ομαδικές δεξιότητες έχει αυξηθεί. Το να είναι κανείς ομαδικός παίκτης είναι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη στόχων.


Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την πρόσληψη ομαδικών παικτών, ίσως βοηθήσει η παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών που συνήθως διαθέτουν τα άτομα αυτά. Θα δημιουργήσουμε μια λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε σε έναν ομαδικό παίκτη, τα οποία είναι:

  • Η ικανότητα εκτίμησης της ομαδικής συνεισφοράς περισσότερο από την ατομική
  • Η τόλμη να υποστηρίζει την άποψή του και όχι να παρασύρεται από την άποψη της πλειοψηφίας
  • Η ικανότητα να είναι καλός ακροατής
  • Το ιστορικό καλής συνεργασίας σε ομάδες με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα και με διαφορετικά ενδιαφέροντα
  • Η ικανότητα να δέχεται αρνητικά ή εποικοδομητικά σχόλια της συνεισφοράς του ή άλλες ιδέες χωρίς να παίρνει αμυντική στάση ή να παραιτείται
  • Η ικανότητα να επιχειρηματολογεί για ζητήματα και προσεγγίσεις χωρίς επιθετικότητα καθώς και η ικανότητα να διαφωνεί χωρίς να γίνεται δυσάρεστος
  • Η αυτοπεποίθηση που διαθέτει και η οποία δεν ερμηνεύεται ως αλαζονεία
  • Η ικανότητα να προτάσσει το "εμείς" αντί του "εγώ" όταν περιγράφει την συνεισφορά του σε μια ομάδα

Υπάρχουν ερωτήσεις που ένας καλός recruiter ξέρει να κάνει ώστε να ανακαλύψει αν κάποιος έχει θετικές προοπτικές να υπάρξει πολύτιμο μέλος σε μια ομάδα. Επιπλέον, μπορεί να ερευνήσει αν το άτομο αυτό έχει υπάρξει μέλος αθλητικής ομάδας, καθώς αυτό συχνά βοηθά στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που αποδεικνύονται χρήσιμες σε ένα εργασιακό περιβάλλον.