Η εύρεση προσωπικού αποτελεί  πλέον και περισσότερο από ποτέ μια ιδιαίτερα  σημαντική δραστηριότητα για όλους τους εργοδότες που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και εύρεση προσωπικού με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πέραν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή τα έμπειρα στελέχη που θα αναλάβουν τη διαδικασία αυτή, υπάρχει και η λύση των συμβούλων hr .

Η Randstad με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση και εύρεση προσωπικού για διαφορετικές ειδικότητες και επίπεδα θέσεων συνεργάζεται επιτυχημένα με πολλούς και σημαντικούς εργοδότες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Αν θέλετε να προσελκύσετε τα καλύτερα στελέχη στην αγορά και να έχετε το έλεγχο για την διαδικασία εύρεσης προσωπικού επικοινωνήστε με την Randstad στο 2106770523 (Αθήνα) και στο 2310414731 (Θεσσαλονίκη)