Η  εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού είναι μια διαδικασία την οποία καλούνται οι σύγχρονές εταιρίες να διεξάγουν για να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη της αγοράς εργασίας.

Η συνέντευξη εργασίας, τα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων και προσωπικότητας, ο έλεγχος προϋπηρεσίας και συστάσεων αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα στην εύρεση προσωπικού.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τα υψηλόβαθμα στελέχη που θα αναλάβουν αυτή την αποστολή, αλλά και οι εταιρίες επιλογής προσωπικού αποτελούν τους κύριους συντελεστές σε αυτή την διαδικασία.

Η Randstad κατέχοντας ηγετική θέση στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό συνεργάτη για κάθε εταιρία. Οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας στην Αθήνα ή με το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη.