Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να οργανώνουν και να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε τομείς που, τα προηγούμενα χρόνια, αν γίνονταν κάποιες δράσεις, υλοποιούνταν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο προγραμματισμό. Ένας από αυτούς τους τομείς, στον οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα, είναι αυτός της εκπαίδευσης.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις επένδυαν μεγάλα ποσά κεφαλαίων σε εκπαίδευση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος προγραμματισμός και κυρίως, χωρίς να έχουν συνδυαστεί τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με τους εταιρικούς στόχους και τα οργανωσιακά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα ήταν οι επιχειρήσεις να ξοδεύουν πολύ μεγάλα ποσά σε εκπαίδευση, η οποία δε είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα της δουλειάς των εργαζομένων ούτε βελτίωνε ουσιαστικά την απόδοση της εργασίας τους.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις, μη έχοντας να ξοδέψουν πλέον, αλόγιστα χρήματα, φτάνουν στο άλλο άκρο, περικόβοντας τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Φυσικά, ούτε αυτό είναι η λύση γιατί ο υψηλός ανταγωνισμός, στην αγορά εργασίας, έχει καταστήσει την ανάγκη για εκπαίδευση πιο επιτακτική από ποτέ.

Η λύση είναι να γίνεται αντιληπτή η άμεση αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην εκπαίδευση, στα πλαίσια της εργασίας και τους εταιρικούς στόχους και η καθοριστική επίδραση που έχει αυτή η αλληλεπίδραση στην απόδοση της δουλειάς των εργαζομένων.