-Κατά πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το payroll outsourcing; Οι εταιρείες τείνουν να «εσωτερικεύουν» τις λειτουργίες τους ή όχι;

Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης το πρώτο μέλημα κάθε εταιρίας είναι να ελέγξει/περιορίσει τα κόστη και τις δαπάνες της, ενώ παράλληλα τείνει να επικεντρώνεται στις κύριες δραστηριότητες της (core competence), κρίνοντας λιγότερο σημαντικές τις «δευτερεύουσας» σημασίας λειτουργίες της. Σε γενικές γραμμές οι εταιρίες που λειτουργούν με γνώμονα τα παραπάνω δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από την οικονομική κρίση και επιμένουν να εξωτερικεύουν τέτοιου είδους λειτουργίες. Αντίθετα, εταιρίες που κατά κύριο λόγο ‘εσωτερικεύουν’ το σύνολο των λειτουργικών τους διαδικασιών, τείνουν να επανεξετάζουν το ζήτημα στο πλαίσιο κάποιας αναδιοργάνωσης για τον περιορισμό των εξόδων τους.

-Τι πρέπει να αξιολογεί ένας οργανισμός προτού επιλέξει τον εξωτερικό του συνεργάτη που θα αναλάβει το payroll outsourcing;

Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής εξωτερικού συνεργάτη αποτελεί το έμψυχο δυναμικό του και η ικανότητά του να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των συνεργατών του.

Αυτό βέβαια δεν είναι από μόνο του αρκετό, καθώς το έμψυχο δυναμικό θα πρέπει να υποστηρίζεται από έναν οργανισμό ο οποίος έχει το κατάλληλο υπόβαθρο και παρέχει την απαραίτητη υποδομή, ώστε να υποστηρίζει σε κάθε επίπεδο τις υπηρεσίες του με συνέπεια, ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα.

-Πόσο κοστίζει;

Η υπηρεσία του payroll outsourcing παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών το οποίο ορίζεται από τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-συνεργάτη.

Συγκεκριμένα μπορεί να αφορά μόνο σε επίπεδο υπολογισμού και εκτέλεσης μισθοδοσίας, μπορεί όμως και να περιλαμβάνει μία πληθώρα συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως πχ το σχεδιασμό του κανονισμού εργασίας ή τη διαχείριση εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών θεμάτων σε καθημερινή βάση. Το σύνολο του κόστους της υπηρεσίας περιλαμβάνει όλα τα εργοδοτικά κόστη καθώς επίσης και την αμοιβή της εταιρίας που συνήθως συμφωνείται σε κάποιο ποσοστό επί του εργοδοτικού κόστους, ανάλογα με το εύρος των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και το μέγεθος του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Payroll Outsourcing (Διαχείριση Μισθοδοσίας) αλλά και τις υπηρεσίες μας staffing - προσωρινή απασχόληση, professionals - εξειδικευμένη στελέχωση, hr solutions (Επαγγελματική Επανατοποθέτηση) επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6770523 ή μέσω e-mail στο randstad@randstad.gr .

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και για την εύρεση εργασίας επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

"Randstad Hellas - συμβουλοι hr"