Σε κάθε περίοδο, και ακόμα περισσότερο σε περιόδους οικονομικών προκλήσεων, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να δείχνουν αφοσίωση στην εργασία τους και στην εταιρία στην οποία βρίσκονται. Κάτι τέτοιο θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην εταιρία, αλλά και στους ίδιους. Πώς, όμως, οι εργοδότες μπορούν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τη δέσμευση των εργαζομένων τους;

  • Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους και επιβραβεύοντάς τες.
  • Δείχνοντας πυγμή και αυξημένες οργανωτικές δυνατότητες. Σε δύσκολες περιόδους η ηγεσία είναι αυτή στην οποία στρέφονται οι εργαζόμενοι. Όταν είναι σε θέση να εμπνεύσει σεβασμό αλλά και όραμα, τότε οι εργαζόμενοι νιώθουν σιγουριά και δεσμεύονται να στηρίξουν την εταιρία.
  • Όσον αφορά το όραμα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς στόχοι που γίνονται εύκολα κατανοητοί από τον κάθε εργαζόμενο. Γιατί σε οποιοδήποτε επίπεδο ιεραρχίας και αν βρίσκεται το άτομο, η εργασία του είναι σημαντική για την επίτευξη του οράματος.
  • Μιλώντας ειλικρινά για την πορεία της εταιρίας, αλλά και με αισιοδοξία και στρατηγικές ανάπτυξης.
  • Ζητώντας τη βοήθεια από εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Και όσον αφορά την τελευταία παράμετρο, η Randstad με 50 χρόνια διεθνούς εμπειρίας και πάνω από 12 χρόνια στην Ελλάδα, γνωρίζει την αγορά εργασίας και μπορεί να παρέχει βοήθεια και στήριξη στο όραμα της εταιρίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας: www.randstad.gr.