Οι σημερινοί εργοδότες καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας , τα οποία χαρακτηρίζονται από ταχύτατες εναλλαγές ως προς την οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων και τη διαδικασία εύρεσης προσωπικού, μεγάλο ανταγωνισμό και υψηλά ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων. Η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά έχει γίνει επιτακτική ανάγκη αλλά και πολύ πιο δύσκολη, σε σύγκριση με το παρελθόν, ως προς την υλοποίηση της.

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, για την εξασφάλιση της θέσης των εταιριών μέσα στην αγορά είναι η διαφύλαξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού  τους. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει, πλέον, να αντιμετωπίζεται σαν επένδυση για την εταιρία.

Επιπλέον, οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν ως βασικό μέλημα τη δημιουργία μίας κουλτούρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αρμονικής συνεργασίας μέσα στο χώρο εργασίας, η οποία θα ενισχύει την πρωτοβουλία των εργαζομένων για ανάπτυξη της καριέρας τους.

Τέλος, βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, είναι η δημιουργία αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης, βασισμένων στην απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα νιώσουν ότι αμείβεται η εργασία  τους, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η κινητοποίηση τους.